Overeenkomst TV Lentseveld versus Gemeente Nijmegen

Na 2,5 jaar overleggen hebben wij als Bestuur van TV Lentseveld op
maandag 23 september 2019 de officiële overeenkomst getekend bij de
Gemeente Nijmegen. De eerste belangrijke stap is gezet. Nu het College nog
en dan kan het bestemmingsplan opgestart worden. Daarna volgt de
vergunningsaanvraag. Wij hopen tijdens de ALV op 5 januari 2020 een
gedetaileerd plan en begroting te presenteren.
Wij houden jullie op de hoogte wat betreft de stand van zaken en de
vorderingen daarin.

Het Bestuur
Hans Evers, Voorzitter